Stensunds Gårdsväg 4 - Trosa

Byggbar tomt

Sista kvarvarande tomten i denna framväxande by bestående av 12 tomter. Vackert belägen i öst-syd. om ca 2000 m2

 
FASTIGHET
Energideklaration
Ej bebyggd därav ingen energideklaration
Fastighetsbet. Stensund 5:126
 
ALLMÄNT OM FASTIGHETEN
Taxeringskod 210
Taxeringsvärde 619 000 kr
Tomt
Areal: 2 013 kvm
Tomtbeskrivning I omedelbar närhet finns tillgång till bad och motionsslingor. Sörmlandsleden passerar förbi med möjlighet till långa promenader mot Trosa eller Tullgarns naturreservat. Avstånd till närmaste golfbana är ca sex km och till ridskola ca en mil. Skola (låg till högstadium) och förskola finns i Trosa. Vaghärad Station erbjuder tågförbindelser norr- och söderut.

AVSTYCKNING
Tomten är en av 12 tomter som har styckats av.

På tomten låg tidigare ett stall. Rester av stall och gamla ekonomibyggnader har avlägsnats och tomten är nu iordninggjord för byggnation av bostadshus.
Vatten/avlopp Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp.
Servitut etc. Andel i samfällighet/GA: Stensund S:1, GA:2-GA:3
Tillträde Enligt överenskommelse
 
VÄGBESKRIVNING
Tag av från E4 vid Trafikplats Vagnhärad-Trosa. Kör mot Trosa (väg 218) ca 4,9 km. Med golfbana till vänster ta av mot Stensund och kär ca 6 km till STENSUND